Resultaten van paramedisch onderzoek

De ontwikkeling van de Flexiwalker is tot stand gekomen vanuit de wens dat een prothesevoet zo natuurlijk mogelijk een gewone voet moet nabootsen. Een natuurlijk lopende prothesevoet vergroot het loopvermogen en ontlast de rest van het lichaam. Uit een loopanalyse bij de Fontys Hogeschool en bij de Hoogstraat Revalidatie Techniek blijkt dat dit zeer goed gelukt is.

Fontys Paramedische School

grafiek_onderzoekDe Fontys Paramedische School te Eindhoven heeft in mei 2010 onderzoek gedaan naar de loopeigenschappen van diverse onderbeenprothesen. Eén daarvan was de Flexiwalker voetprothese. De proefpersoon heeft een onder beenamputatie. De uitkomsten zijn zeer positief ten aanzien van bereikte loopsnelheid en voetafwikkeling.
Uit dit onderzoek kan men de volgende conclusies trekken:

  1. De eigen loopsnelheid met de Flexiwalker bedraagt 6,4 Km/uur. Volgens de onderzoekers ligt de gemiddelde loopsnelheid van een persoon met een onderbeenprothese op 3,1 Km/uur. De eigen loopsnelheid kan dus door gebruik van de Flexiwalker aanzienlijk toenemen. Dit is het gevolg van de natuurlijke voetafwikkeling, en de energie teruggave bij de bal van de voet (afzet). Vergelijk: als lopen moeizamer gaat, daalt de loopsnelheid. Zie ook onderstaand filmpje.
  2. Uit de zogenaamde M-curve blijkt dat de reaktie krachten het gewenste patroon volgen: Een piek bij het hielcontact, een daling bij de mid-standfase, en opnieuw een piek bij het afzetten door de prothesevoet. Dit is duidelijk terug te zien bij de M-curve, zowel bij het gezonde been, als bij het prothese been. (klik op de grafiek om deze te vergroten)

De volledige testresultaten van het Fontys onderzoek zijn hier te downloaden (Word bestand).

Op het filmpje is de opname te zien op de loopband bij een loopsnelheid van 6,4 km/uur.
NB: Tijdens het onderzoek bleek het prothesebeen 1,5 cm langer te zijn dan het normale been. (Inmiddels is dit beenlengteverschil aangepast.)

Hoogstraat Revalidatie Techniek

Tijdens de opening van de Hoogstraat Revalidatie Techniek is er ook een ganganalyse gemaakt. De proefpersoon heeft een onder beenamputatie en loopt met een Flexiwalker prothesevoet.

Met de geavanceerde apparatuur kan men bij Hoogstraat Revalidatie Techniek binnen 10 minuten testen hoe goed iemand loopt. Hiermee kan ook de functionaliteit van een beenprothese worden bekeken. Uit dit onderzoek blijkt opnieuw dat met de Flexiwalker een natuurlijke manier van lopen mogelijk is. De voetafwikkeling van de Flexiwalker is nagenoeg gelijk aan de voetafwikkeling van de eigen voet. Dit blijkt onder andere uit de identieke M-curve. (Uit een M-curve kun je de reactiekrachten van de voetprothese aflezen. Je kunt bijvoorbeeld zien of de prothese meegesleept wordt door de loper, of dat de prothese de loper vooruit helpt bij de afzet.) Download hier het rapport.

O.I.M. Overtoom Amsterdam

Uit onderstaand filmpje van een klant bij OIM Amsterdam blijkt dat de Flexiwalker ook toegepast kan worden bij een dubbelzijdige onderbeen prothese.